Bunkere

Bunker

Bunkerne fra 2. verdenskrig på Løkken Strand

Op langs den jyske vestkyst ligger bunkerne fra 2. verdenskrig drysset ud på stranden med rund hånd. De udgjorde en del af Atlantvolden, som tyskerne byggede langs Europas vestvendte kyster. Nogle steder er bunkerne fjernet eller tildækket, men størsteparten ligger der endnu, stort set som de så ud for 60 år siden.
Kulturarvstyrelsen har erklæret flere af bunkerne bevaringsværdige og som en del af kulturlandskabet. Flere steder har man indrettet museer i de gamle fæstninger, hvilket er et oplagt mål for krigsturisme.
Læs mere - klik her

Bunker3