Rubjerg Knude

Rubjerg Knude Fyr

Lyset i Rubjerg Knude Fyr blev tændt første gang den 27. december 1900. Fyret blev bygget på kystskræntens højeste punkt 60 meter over havet og godt 200 meter inde i land. Prisen for bygningerne blev på i alt 176.000 kr.
Fyrtårnet er 23 meter højt og var fra begyndelsen udstyret med eget gasværk til brug for belysning og drift af tågehorn. Man mente, at lys fra fedtgas fremstillet på olie havde en bedre evne til at trænge gennem i tåget vejr. Lyset kunne ses på en afstand af op til 42 km.  I 1906 blev gassen afløst af petroleum og i 1948 overgik fyret til elektricitet.

Rubjerg Gl. Kirke er tilbage fra omkring 1180. Den blev bygget i den del af sognet, der var tættest befolket, hvilket kan være svært at forstå i dag, men før sandflugten dækkede alt, var der god landbrugsjord.

Men sandflugten raser, og beboerne i den nordlige del af sognet flygter, så omkring år 1600 står kirken ensom tilbage i et ørkenlignende landskab. Op gennem 1800-årene bliver sognets beboere mere og mere trætte af den lange vej gennem klitterne til kirken, og i 1904 bliver kirken taget ned og genopført to km længere mod syd, hvor folkene i sognet boede.

Den gamle kirke blev pillet ned sten for sten. De såkaldte kvadersten blev nummererede og i videst mulig omfang indsat på samme plads i de nye mure, som i høj grad er en efterligning af den gamle kirke. Den 14. juni 1904 blev grundstenen til den ny kirke nedlagt, og godt fem måneder senere, den 27. november, var kirken færdig og klar til indvielse.

Læs mere her

Kirke